| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

 У К А З

ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

 

Про утворення Національного антикорупційного комітету

( Текст взятo з сайту “Законодавство України” )

 

З метою кардинального поліпшення ситуації у сфері боротьби з корупцією в Україні, забезпечення узгодженості дій правоохоронних органів у цій сфері, здійснення реальних кроків для повернення довіри громадян до влади, суттєвого поліпшення інвестиційного клімату, зміцнення партнерських відносин із міжнародним співтовариством, неухильного дотримання конституційних прав і свобод людини в інтересах утвердження законності і правопорядку, керуючись Законом України “Про основи національної безпеки України” ( 964-15 ), яким поширення корупції, хабарництва в органах державної влади, зрощення бізнесу і політики, організованої злочинної діяльності визначено основними загрозами національній безпеці України, стабільності в суспільстві та відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1 і 28 частини першої статті 106  Конституції України ( 254к/96-ВР ) постановляю:

 

1. Утворити Національний антикорупційний комітет як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

 

2. Основним завданням Національного антикорупційного комітету є забезпечення сприяння Президентові України в реалізації його повноважень, передбачених частиною другою статті 102, пунктом 1 частини першої статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ).

 

Для реалізації основного завдання Національний антикорупційний комітет:

 

здійснює системний аналіз стану корупції в Україні та заходів, що вживаються для запобігання і протидії їй;

 

розробляє антикорупційні заходи, в тому числі з метою гармонізації законодавства та усунення наявних у ньому протиріч;

 

готує пропозиції про спрощення дозвільних та інших процедур щодо ведення малого і середнього бізнесу та ліквідації причин, які зумовлюють порушення у цій сфері;

 

розробляє з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду, рекомендацій провідних світових організацій проекти актів законодавства з питань посилення боротьби з корупцією;

 

бере участь у підготовці проектів послань Президента України до народу, щорічних і позачергових послань до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України в частині, що стосується питань запобігання та протидії корупції.

 

3. Установити, що:

 

Національний антикорупційний комітет утворюється у складі Голови, виконавчого секретаря та інших членів;

 

Головою Національного  антикорупційного  комітету є Президент України;

 

виконавчим секретарем Національного антикорупційного комітету є Секретар Ради національної безпеки і оборони України;

 

персональний склад Національного антикорупційного комітету затверджується Президентом України за поданням виконавчого секретаря Комітету.

 

4. Виконавчому секретареві Комітету внести у двотижневий строк проект Положення про Національний антикорупційний комітет та пропозиції щодо його персонального складу, передбачивши входження в установленому порядку до його складу керівників правоохоронних та інших державних органів, представників профільних комітетів Верховної Ради України, громадських організацій, провідних учених та інших фахівців.

 

5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

{ Документ взято з сайта Верховної Ради України }

 

Президент України                                      В.ЯНУКОВИЧ

 

м. Київ, 26 лютого 2010 року

N 275/2010

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.