| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

 

Шановні колеги-науковці!

Запрошуємо до публікації Ваших матеріалів у науковому журналі «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» № 1-2 (2016 р.).

Журнал «Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки» входить до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (Постанова Президії ВАК України № 1-05/1 від 10 лютого 2010 року; Наказ МОН України № 1528 від 29 грудня 2014 року).

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (студентів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Для успішної публікації статті у фаховому науковому виданні необхідно надіслати до 20 травня 2016 р. на електронну адресу редакції editor@law.journalsofznu.zp.ua такі матеріали:
• наукову статтю;
• інформаційну довідку про автора;
• рецензію (для осіб, які не мають наукового ступеню), підписану доктором або кандидатом наук і завірену печаткою тієї установи, де працює рецензент;
• відскановане підтвердження сплати коштів на покриття витрат з публікації статті.

Детальна інформація про умови публікації на сайті журналу.

___
З повагою, редакція журналу
«Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки»

Юридичний факультет Запорізького національного університету
пр. Соборний, б. 74, к. 101, м. Запоріжжя, Україна, 69063
Телефон: +38 066 53 57 687
Електронна пошта: editor@law.journalsofznu.zp.ua
Офіційний сайт: law.journalsofznu.zp.ua

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.