Право і суспільство: науковий фаховий журнал (приймаються статті в № 3/2016) : Одесский центр по изучению организованной преступности и коррупции

| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

У науковий фаховий журнал «Право і суспільство» приймаються роботи, написані українською, російською або англійською мовами, обсягом до 12 аркушів включно.

До редакції на електронну адресу info@pravoisuspilstvo.org.ua до 27 травня 2016 року в № 3 за 2016 р. подаються:
1. електронний варіант статті;
2. завірена рецензія доктора або кандидата наук відповідного профілю (крім випадків, коли автор сам має науковий ступінь);
3. довідка про автора на окремій сторінці;
4. відсканова квитанція.

Детальна інформація міститься на офіційному сайті журналу та в прикріпленому файлі.

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.