| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

Д.Г. Михайленко

аспірант кафедри кримінального права

Одеської національної юридичної академії

Науковий керівник к.ю.н., проф. Н.А. Мирошниченко

«Міжнародні стандарти кримінальної відповідальності

за зловживання впливом та Кримінальний кодекс України»

Важливою ініціативою, що спрямована на боротьбу з корупцією, є проголошення на міжнародному рівні необхідності існування кримінальної відповідальності за зловживання впливом (ст.12 Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією [1] (далі – Конвенція). Під зловживанням впливом Конвенція розуміє умисне вчинення обіцяння, пропонування чи надання прямо або опосередковано будь-якої неправомірної переваги будь-якій особі, яка заявляє чи підтверджує, що вона може за винагороду зловживати впливом на прийняття рішень будь-якою державною службовою особою, незалежно від того, чи така неправомірна перевага призначена для неї особисто чи для іншої особи, а також вимагання, одержання або прийняття пропозиції чи обіцянки надання такої переваги у винагороду за такий вплив незалежно від того, чи такий вплив дійсно здійснюється, чи призводить до бажаного результату. Таким чином, суб’єктом зловживання впливом може бути будь-яка особа, яка може впливати на прийняття рішень будь-якою публічною посадовою особою.

Порівнюючи положення ст.12 Конвенції з нормами КК України, можна резюмувати, що кримінальна відповідальність за зловживання впливом передбачена, зокрема, у нормах про хабарництво та співучасть у ньому. Так, у випадку зловживання впливом з сторони службової особи, така діяльність, беручи до уваги п.2 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику у справах про хабарництво» [2] (далі – Постанова), буде розцінена як одержання хабара (ст.368 КК), оскільки в такому випадку особа одержує незаконну перевагу за вжиття заходів завдяки своєму службовому становищу щодо вчинення іншими службовими особами необхідних дій. В такій ситуації особа, яка «купує» такий вплив, буде хабародавцем (ст.369 КК). Таким чином, Конвенція вважає, що діяння при одержанні хабара може виражатися і в застосуванні авторитету своєї посади, однозначно вирішуючи дискусію, існуючу з даного приводу в науковій літературі. Якщо ж винагороду за вплив одержує не службова особа, то на основі роз’яснення Верховного Суду (п. 11 Постанови) її дії кваліфікуються як одержання чи давання хабара з застосуванням інституту співучасті. В разі якщо особа заявляє, що може здійснити злочинний вплив, а насправді в неї така можливість відсутня, але вона все ж присвоює винагороду, то такі дії з точки зору кримінального права України є «уявним посередництвом» і з врахуванням п.9 Постанови кваліфікуються як шахрайство (ст.190 КК), а за наявності до того підстав – ще й як підбурювання до вчинення давання хабара (ч.4 ст.27 КК – ст.369 КК). Обіцяння і пропонування, а так само одержання або прийняття пропозиції чи обіцянки незаконної винагороди за здійснення злочинного впливу за КК України карається як хабарництво з застосуванням інституту готування до злочину (ч.1 ст.14 КК – ст.368 (369) КК). Враховуючи наведене вище, сумнівним видається роз’яснення Головного науково-експертного управління, відповідно до якого за чинним КК України не передбачена відповідальність за дії, передбачені ст.12 Кримінальної конвенції [3].

Отже, Кримінальний закон України, не передбачаючи окремої норми за зловживання впливом, встановлює кримінальну відповідальність за такі дії у інших статтях, чим повністю відповідає Кримінальній конвенції про боротьбу з корупцією в цій частині.

Список використаних джерел:

  1. Кримінальна конвенція про боротьбу з корупцією (ETS 173) від 27.01.1999р.//http://nau.kiev.ua/nau10/ukr/show.php?uid=1014.4440.0; 2. Про судову практику у справах про хабарництво: постанова Пленуму Верховного Суду України № 5 від 26.04.2002р.//Юридичний вісник. – 2002. – № 28 (368), 13-19 липня; 3. Висновок Головного науково-експертного управління на проект Закону України “Про ратифікацію Кримінальної конвенції про боротьбу з корупцією” //http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=

&pf3511=27939&pf35401=94122

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.