| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ ТА ПРАВА ЛЮДИНИ

Просмотров 869 | Добавлено: December - 7 - 2012 | 0 комментариев

Боротьба зі злочинністю та права людини

(збірник наукових статей)

ПЕРЕДМОВА

Одним із найважливіших напрямків загальносвітового гуманітарного процесу є розвиток міжнародної та національної систем судового захисту прав людини, що обумовлено, в першу чергу, загостренням кримінальної ситуації в світі. Як підкреслюється у Керівних принципах ООН в сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя (1990), „справедлива, неупереджена та гуманна система кримінального правосуддя є необхідною умовою реалізації основних прав людини громадянами всіх держав. Вона сприяє створенню рівних можливостей в сфері економічного, соціального та культурного життя…”.

У правозастосовчій практиці нашої країни через ряд історичних причин сформувалась концепція, що діяльність, пов’язана із виявленням, розкриттям злочинів, судовим розглядом кримінальних справ, виконанням покарання має виключно одну мету — боротьбу зі злочинністю. Однак здійснення правосуддя пов’язано, перш за все, із забез­печенням гарантій дотримання прав людини, втягнутої у кримінальний процес, недопустимості притягнення до кримінальної відповідальності невинної особи. Зважаючи на те, що кримінальна юстиція володіє значними репресивними можливостями, зацікавленість у дотриманні прав людини в цій сфері є особливо високою. Міжнародно-правові стандарти функціонування кримінального правосуддя спрямовані на досягнення двоєдиної мети кримінального процесу: покарання винних і захист прав людини. При цьому стандарти прав людини домінують у загальній сукупності процесуальних стандартів функціонування правосуддя. В той же час важливо підкреслити, що не тільки вони, але і всі інші стандарти функціонування правосуддя, спрямовані на його оптимізацію, в кінцевому рахунку, закріплюють систему правової захищеності особистості, втягнутої у кримінальний процес. Програма дій ООН у сфері попередження злочинності і кримінального правосуддя звертає увагу на „більш дієве та ефективне здійснення правосуддя при належній повазі до прав людини всіх осіб, які зіштовхнулись зі злочинністю, і всіх тих, хто має відношення до системи правосуддя; сприяння дотриманню найвищих стандартів справедливості, гуманності, правосуддя і професійної поведінки”.

Тривалий час привертає до себе увагу проблема прав ув’язнених. Вчені, юриста-практики, громадські та політичні діячі, звичайні громадяни напротязі багатьох десятиліть говорять про порушення прав осіб, засуджених до позбавлення волі. Відомо, що незважаючи на те, що кримінальне покарання в даному випадку спрямоване тільки на позбавлення волі, у процесі виконання даного покарання відбувається значне обмеження інших прав, не пов’язаних із змістом вироку.

Як показує аналіз національного кримінально-виконавчого законодавства, а також практика виконання покарань, більшість обмежень, встановлених для засуджених до позбавлення волі, не випливають із вироку. Масштабність і характер порушень прав ув’язнених у різних країнах активізували у цьому напрямку діяльність багатьох міжнародних організацій, внаслідок чого світовим співтовариством було розроблено комплекс міжнародно-правових стандартів пенітен­ціарної практики і прав ув’язнених. Вони слугують ціннісним і практичним орієнтиром у тому, що стосується умов життя в місцях позбавлення волі, відображають ті моральні принципи, які лежать в основі юридичних процедур дотримання основних прав людини, а також накладення дисциплінарних стягнень, подання скарг і прохань. Членство України у Раді Європи покладає на неї обов’язок, поряд із іншими обов’язками, щодо приведення у відповідність із міжнародними стандартами місць ув’язнення. У зв’язку з цим, вивчення міжнародно-правових стандартів прав осіб, втягнутих у кримінальний процес і засуджених до кримінального покарання, повинно стати обов’язковим елементом юридичної освіти.

Суспільству важливо усвідомити, що захист прав людини повинні забезпечувати перш за все державні органи, в тому числі суди і правоохоронні органи. Практика звернення до Європейського суду з прав людини, яка стає буденним явищем, повинна бути допоміжною, що втілено у встановленому Європейським Судом процесуальному правилі: особа має право подати скаргу, лише використавши всі доступні внутрішньодержавні засоби правового захисту. Таким чином, міжнародна система захисту прав людини вимагає і одночасно сприяє тому, щоб держави постійно удосконалювали свою правозахисну систему, добиваючись її функціонування у відповідності з загальновизнаними нормами міжнародного права і стандартами у сфері прав людини. З цією метою в Україні мають формуватися такі соціально-політичні, соціально-психологічні та правові умови, які б сприяли найшвидшому та ефективному здійсненню соціально-правових реформ, в тому числі і у сфері правосуддя.

Вирішення даних завдань передбачає дослідження і розробки на національному, регіональному та глобальному рівнях конкретних проблем попередження злочинності, кримінального правосудця і прав людини. В певній мірі досягненню цих цілей сприяв міжнародний семінар „Боротьба зі злочинністю та права людини”, який було проведено в Одеській національній юридичній академії. Обговорювані проблеми викликали глибоку зацікавленість і відповідно до рекомендацій семінару було прийнято рішення про видання збірки наукових статей з даних питань. Безумовно, що питання, які розглядались авторами, не вичерпують настільки багатоаспектну проблему, якою є сфера прав людини. Разом з тим, сподіваємось, що ця збірка буде корисною як для практичних працівників, так і для вчених.

Народний депутат України,
Голова Комітету Верхової Ради з питань правосуддя,
Президент Одеської національної юридичної академії,
доктор юридичних наук, професор
С.В. Ківалов

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.