| Главная | Рубрики | Информация о центре | Ссылки |                                                                                                                  Регистрация | Вход
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент з питань запобігання 
використанню банківської системи 
для легалізації кримінальних доходів 
та фінансування тероризму 
 
ЛИСТ

11.11.2009 N 48-012/2487-21032

Банкам України
Асоціації українських банків
Асоціації "Український
кредитно-банківський союз"
  Територіальним управлінням
  Національного банку України
  Навчальним закладам
  Національного банку України

Щодо врахування ризиків, 
які виникають внаслідок наявних 
в ряді держав недоліків систем протидії 
легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансуванню тероризму 


 Національний банк України здійснює постійний моніторинг 
рішень Організації Об'єднаних Націй, Групи з розробки фінансових 
заходів протидії відмиванню коштів (FATF), Спеціального комітету 
експертів Ради Європи з питань взаємної оцінки заходів протидії 
відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (MONEYVAL) та інших 
відповідних міжнародних організацій, що можуть мати вплив на 
оцінку ризиків країн та юрисдикцій. 

 Вважаємо за необхідне поінформувати банки України про 
відповідні ризики, пов'язані із здійсненням операцій з особами та 
фінансовими установами держав, зазначених у заяві FATF від 16 
жовтня 2009 року. 

 Інформація щодо заяви FATF від 16 жовтня 2009 року 

 У FATF залишаються занепокоєння щодо здатності Ірану дієво 
усунути існуючі та значні недоліки в режимі протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 
Зокрема, занепокоєння FATF викликає нездатність Ірану усунути 
загрозу фінансування тероризму та серйозну загрозу, яку він 
спричиняє для цілісності міжнародної фінансової системи. FATF 
закликає Іран до невідкладного та чіткого усунення недоліків в 
сфері боротьби з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансуванням тероризму, зокрема, шляхом криміналізації 
фінансування тероризму та ефективного впровадження вимог до 
звітування про підозрілі операції. 

 FATF підтверджує свій заклик до країн-членів та всіх 
юрисдикцій рекомендувати своїм фінансовим установам приділяти 
особливу увагу діловим відносинам та операціям з Іраном, включаючи 
іранські компанії та фінансові установи. На додаток до підвищеної 
уваги, FATF підтверджує свій заклик від 25 лютого 2009 року до 
країн-членів та всіх юрисдикцій застосовувати ефективні 
контрзаходи для захисту їх фінансових секторів від загроз 
відмивання коштів та фінансування тероризму, які спричиняє Іран. 
FATF продовжує закликати юрисдикції захищатися від 
кореспондентських відносин, що використовуються для обходу або 
уникнення контрзаходів та мінімізації ризиків, та приймати до 
уваги ризики, пов'язані з легалізацією доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванням тероризму, під час розгляду 
запитів фінансових установ Ірану на відкриття філій та дочірніх 
компаній у їх юрисдикціях. Якщо Іран не застосує конкретних 
заходів для вдосконалення свого режиму протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, у 
лютому 2010 року FATF звернеться до своїх членів та інших 
юрисдикцій щодо посилення контрзаходів. 

 FATF вітає нещодавні суттєві кроки Узбекистану для створення 
системи протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансуванню тероризму та закликає Узбекистан вживати подальших 
заходів в сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням 
тероризму. FATF вітає проведення взаємної оцінки Узбекистану, 
результати якої будуть представлені навесні 2010 року. FATF 
продовжить моніторинг прогресу Узбекистану та перегляне у лютому 
2010 року запроваджені заходи для убезпечення національних 
фінансових секторів від ризиків легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансування тероризму, які спричиняються 
Узбекистаном. 

 FATF вітає нещодавній прогрес Туркменістану в частині 
прийняття закону та підзаконних актів в сфері протидії легалізації 
доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. 
Однак, залишаються недоліки в режимі протидії легалізації доходів, 
одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму 
Туркменістану, головним з яких є відсутність Підрозділу фінансової 
розвідки. Одночасно, FATF поновлює свою заяву від 25 лютого 2009 
року, яка інформує фінансові установи про те, що ці недоліки 
становлять загрозу легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, та фінансування тероризму в міжнародній фінансовій 
системі, та що вони повинні вжити належних заходів для запобігання 
таким загрозам. FATF закликає Туркменістан до подальших заходів з 
метою запровадження режиму протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму, що відповідає 
міжнародним стандартам. FATF закликає Туркменістан продовжувати 
тісне співробітництво з Євразійською Групою та Міжнародним 
валютним фондом для досягнення цієї мети. 

 FATF вітає тісне співробітництво Пакистану та 
Азіатсько-Тихоокеанської групи з питань розробки заходів протидії 
відмиванню коштів (APG), однак, залишаються занепокоєння щодо 
ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, які 
спричиняються Пакистаном, і FATF поновлює свою заяву від 28 лютого 
2008 року щодо цих ризиків. Зокрема, FATF висловлює занепокоєння 
завершенням 28 листопада 2009 року строку дії Декрету Пакистану 
щодо протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом. 
FATF визнає, що для усунення цього недоліку Пакистан розпочав 
законотворчий процес. FATF закликає Пакистан запровадити 
відповідне законодавство до завершення дії Декрету Пакистану щодо 
протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, та 
створити дієву систему протидії легалізації доходів, одержаних 
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. За відсутності 
видимого прогресу у лютому 2010 року FATF розгляне питання щодо 
застосування заходів для убезпечення міжнародної фінансової 
системи від ризиків, які спричиняються Пакистаном. 

 FATF вітає постійні зусилля Сан Томе і Прінсіпі щодо 
прийняття Закону про боротьбу з легалізацією доходів, одержаних 
злочинним шляхом, включаючи розробку плану заходів, що було 
здійснено за допомоги Міжурядової Групи з розробки фінансових 
заходів боротьби з відмиванням коштів у Західній Африці (GIABA). 
Однак, у FATF залишаються занепокоєння щодо значних недоліків 
режиму протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, 
та фінансуванню тероризму в Сан Томе і Прінсіпі, зокрема щодо 
питань фінансування тероризму. Сан Томе і Прінсіпі рекомендовано 
співпрацювати з GIABA для усунення визначених недоліків. 

 Повний текст зазначеної заяви розміщений на веб-сайті FATF за 
адресою: http://www.fatf-gafi.org. 

 Звертаємо увагу на необхідність вжиття банками під час 
встановлення кореспондентських відносин заходів, передбачених 
пунктом 3.9 Положення про здійснення банками фінансового 
моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного 
банку України від 14.05.2003 N 189 ( z0381-03 ). 

 Принагідно, з метою використання при здійсненні внутрішнього 
фінансового моніторингу пропонуємо ознайомитись із Звітом FATF 
"Оцінка ефективності функціонування системи запобігання 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму Аруби, Королівства Нідерланди"(1), Звітом 
FATF "Оцінка ефективності функціонування системи запобігання 
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансуванню тероризму Нової Зеландії"(2), Звітом FATF 
"Рекомендації для сектору страхування життя щодо застосування 
підходу, заснованого на оцінці ризиків"(3), Звітом FATF "Ризики 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, і 
фінансування тероризму в сфері цінних паперів"(4). 

______________ 
 (1) Розміщений на веб-сайті FATF за адресою: 
http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/63/31/43905012.pdf.
 (2) Розміщений на веб-сайті FATF за адресою: 
 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/31/24/43920251.pdf .
 (3) Розміщений на веб-сайті FATF за адресою: 
 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/0/15/43905397.pdf.
 (4) Розміщений на веб-сайті FATF за адресою: 
 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/32/31/43948586.pdf. 
 
 
 Заступник Голови  В.Л.Кротюк

 

 

Вы должны быть авторизованы, чтобы оставить комментарий.