Андрушко Петро Петрович

кандидат юридичних наук, доцент,
виконуючий обов’язки завідуючого кафедрою
кримінального права та кримінології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Народився 8 жовтня 1949 р. у с.Ставиське Козелецького району Чернігівської області у сім’ї службовців.

У 1968 р. закінчив Київський технікум радіоелектроніки, у 1971-1976 рр. навчався на юридичному факультеті Київського університету імені Тараса Шевченка.

З 1977 р. працює на кафедрі кримінального права та кримінології юридичного факультету, де пройшов шлях від асистента до доцента, з 1996 р. виконує обов’язки завідуючого кафедрою цієї кафедри.

У 1997 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему “Юридична природа і значення виконання наказу та виконання професійних функцій у радянському кримінальному праві” (спеціальність 12.00.08).

Має вчене звання доцента.

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі – проблеми Загальної та Особливої частини кримінального права, правових засад підприємницької діяльності (поняття злочину, обставини, що виключають злочинність діяння, злочини в сфері економічної та управлінської діяльності, посадові злочини, злочини проти особи).

Автор понад 60 наукових праць загальним обсягом близько 100 др. арк., з яких 2 глави підручника із Загальної частини кримінального права, коментарі до окремих статей 4 видань “Науково-практичного коментарю до Кримінального кодексу України”.

П.П.Андрушко – член Кваліфікаційної комісії загальних судів Київського міського суду, член авторського колективу проекту Кримінального кодексу України, підготовленого за завданням Кабінету Міністрів України.

Службова адреса: 01033, м.Київ, вул.Володимирська, 64. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Юридичний факультет. Тел.224-0377.
E-mail: Andrushko@mail.univ.kiev.ua;