Глушков Валерій Олександрович

доктор юридичних наук,
начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру
з проблем боротьби з організованою злочинністю,
при координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і
організованою злочинністю при Президентові України

Народився 28 жовтня 1947 р. у м. Цзіньчжоу Китайскої Народної Рес-публіки у сім'ї військовослужбовця.

У 1966 - 1972 pp. навчався в Одеському державному медичному інституті ім. М. І. Пирогова. У 1968 - 1975 pp. - на юридичному факультеті Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова.

З серпня 1981 p. працював в Українській академії внутрішніх справ, де пройшов шлях від наукового співробітника до професора.

У 1991 - 1995 pp. - начальник кафедри загально-юридичних наук, начальник кафедри кримінально-правових дисциплін, проректор з наукової роботи Київського інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ України.

З 1995 р. - начальник відділу Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Координаційному комітеті по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президентові України.

У 1983 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Кримінальна відповідальність медичних працівників за порушення професійних обов'язків" (спеціальність 12.00.08). У 1991 р. - на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Теоретичні проблеми кримінальної відповідальності за суспільне небезпечні діяння в сфері медичного обслуговування населення" (спеціальність 12.00.08).

У 1996 р. присвоєне звання професора по кафедрі кримінології і соціології.

У 1994 р. присвоєно почесне звання "Заслужений юрист України".

Напрямки наукової діяльності на сучасному етапі - кримінальне право; кримінологія; геополітика.

Є автором понад 100 наукових праць, з яких 6 монографій, 6 науково-практичних посібників, 3 брошури, 2 підручники. Зокрема: Відповідальність за злочини в сфері охорони здоров'я. - К. 1987; Кваліфікація органами внутрішніх справ нетрудових доходів у сфері медичного обслуговування населення. - К., 1990; Пияцтво та злочинність. - К., 1993; Наркотизм та злочинність. - К., 1994; Актуальні проблеми боротьби з тероризмом. - К., 1997.

Підготував більше 10 кандидатів наук.

Є членом Науково-консультативної ради Верховного Суду України; членом спеціалізованої Ради при Національної академії внутрішніх справ України по захисту докторських дисертацій.

Службова адреса: 01035, м. Київ, пл. Солом'янська, 1. Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. Тел. 245-24-85.