Костенко Олександр Миколайович

доктор юридичних наук,
провідний науковий співробітник
Інституту держави і права їм. В.М. Корецького НАН України

Нродився 4 жовтня 1949р. у с. Щербанівське Вознесенського р-ну Миколаївської обл. у сім'ї робітників.

У І973 - 1978 pp. навчався на юридичному факультеті Київського університету ім. Тараса Шевченка.

Після закінчення вузу працював адвокатом у Миколаївській обласній колегії адвокатів.

У 1979 - 1982 pp. навчався в аспірантурі Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. З листопада 1982 р. працює в цій же установі - молодшим науковим співробітником, науковим співробітником, старшим науковим співробітником, а з 1996 р. - провідним науковим співробітником. З 1996 р. також викладає у Вищій школі права при Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

У 1983 p. O.M. Костенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему "Співвідношення раціонального та емоціонального в кримінології" (спеціальність 12.00.08), у 1995 р. - на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему "Воля і свідомість злочинця (дослідження із застосуванням принципу натуралізму)" (спеціальність 12.00.08).

Основну увагу в науковій діяльності приділяє методологічним проблемам пізнання людської поведінки з метою знайти засоби розв'язання фундаментальних і прикладних завдань юриспруденції і кримінології, спрямованих на забезпечення соціального порядку.

Результати пошуку наступні:

  • сформульовано принцип соціального натуралізму, за допомогою якого стає можливим досліджувати природну основу соціального порядку та інших соціальних явищ, у тому числі тих, якими займаються юриспруденція і кримінологія;
  • сформульовано принципи так званої "універсальної конституції природи": принцип годинника, принцип обміну, принцип стратифікації, що дає змогу по новому розглядати механізм людської поведінки, зокрема тієї, що порушує соціальний порядок;
  • встановлено, що коренем будь-якого .зла, в тому числі такого порушення соціального порядку, як злочин, є воля, не узгоджена із законами природи, тобто свавілля. Визначено закономірності формування у людини комплексу свавілля та ілюзій і прояву його у вигляді поведінки, що порушує соціальний порядок, зокрема кримінальної поведінки;

розроблено:

  • генераційно-регуляційну модель людської поведінки, різновидом якої є кримінальна поведінка;
  • конкурентно-репресивну модель протидії злочинності;
  • запропоновано новітню концепцію природного права та концепцію створення соціального порядку за формулою "культура плюс законодавство".

На даний час О.М. Костенко займається: дослідженням феномена людського свавілля, проявом якого є всі види соціального зла, зокрема злочинність та інші порушення норм права і моралі; розробкою культурологічного підходу до протидії свавіллю, зокрема вивченням ролі соціальної культури громадян (у тому числі правової культури) і ролі законодавства у створенні соціального порядку; розробкою концепції кримінологічної безпеки.

Результати його наукової діяльності - 52 наукові праці, серед яких 2 індивідуальні монографії, 8 розділів у колективних монографіях та ін. За цикл наукових праць "Закон і злочин: соціопсихологічні дослідження" у 1995 р. йому була присуджена премія ім. М.П. Василенка НАН України.

Зокрема, слід також відзначити: Криминальный произвол (социо-психология воли и сознания преступника). - К., 1990; Особистість правопорушника, який вчиняє екологічні .злочини // Боротьба з екологічними злочинами (кримінально-правове і кримінологічне дослідження). - К., 1994; Трикутник долі // Віче. - 1993. - № 6; Концепція природного права і законодавство // Правова держава. - 1996. - Вип. 7; Зашморг на злочинність // Віче. - 1997. - № 7; Уголовное наказание в системе средств борьбы с преступностью // Уголовное наказание. - Киев; Донецк, 1997; Культура і закон // Правова держава. - 1998. - Вип. 9.

Службова адреса: 01001, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4. Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. Тел. 228-32-68.