Зелинская Наталия  АнатольевнаЗЕЛІНСЬКА НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
(Зелинская Наталия Анатольевна)
доктор юридичних наук
професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету "Одеська юридична академія"

     Народилась 3 грудня 1953 р. Закінчила у 1978 р. юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І.Мечникова за спеціальністю «Правознавство» з відзнакою. З серпня 1978 р. по вересень 1980 р. стажист,  старший консультант з правової роботи у народному господарстві відділу юстиції Одеської обласної Ради. З жовтня 1980 р. – адвокат, член Одеської обласної колегії адвокатів. У жовтні 1991 р. прийнята на посаду доцента кафедри політології та права Одеського інституту політології та соціального управління,  з березня 1992 р. по грудень 1997 р. працювала в Одеському державному університеті на посаді доцента кафедри історії та світової політики.
 
     У січні 1998 р. була зарахована на посаду доцента кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.  З вересня 1998 р. по вересень 2001 р. навчалася в докторантурі  Одеської національної юридичної академії. 

     Завідувач кафедрою міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету  (з 2008 р.). Професор кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.  

     Дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 на тему  «Проблеми професійного захисту по справах про застосування примусових мір медичного характеру» захистила 6 травня 1991 р. у спеціалізованій раді Д 068.25.02  Української юридичної академії ім. Ф.Є. Дзержинського.

     Дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.11 (міжнародне право) на тему  «Міжнародно-правова концепція міжнародного злочину» захистила  18 жовтня  2007 р. у спеціалізованій вченій раді Д 36.867.01  Інституту Законодавства Верховної Ради України.

     Вчене звання - доцент по кафедрі міжнародного права ті міжнародних відносин Одеської національної юридичної академії.  

     Основні напрями наукових досліджень – міжнародне  публічне право, міжнародне кримінальне право, кримінальне право Європейського Союзу, міжнародне гуманітарне право, міжнародно-правові стандарти прав людини.  

     Автор більш ста наукових праць, загальним обсягом 120 д.а. з якіх монографій – 4,  підручників – 1,  навчальних посібників – 5
     Член спеціалізованої вченої ради Д 41.086.04  Одеської національної юридичної академії; член спеціалізованої вченої ради К 41.136.01 Міжнародного гуманітарного університету; була членом експертної ради ВАК України 2008-2009 рр.

     Член редакційних колегій наукових видань: «Український часопис міжнародного права» (м. Київ) та «Альманах міжнародного права» (м. Одеса).
     Експерт Ради Європи у «Програмі регіонального навчального курсу українських прокурорів з питань положень та практики застосування Європейської конвенції прав людини».

     У складі колегії відповідальних редакторів та робочої групи експертів, створеної на базі Антитерористичного центру при СБ України, брала участь у розробці проекту Закону України «Про боротьбу з тероризмом» (2001-2002 рр.).

     У складі робочої групи брала участь у розробці Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» (1999-2000 рр.).

     Брала участь у проекті  Британської Ради з розвитку партнерських зв’язків (Великобританія, REAP), який координувався Департаментом міжнародного розвитку Великобританії (2000-2002 рр.) з метою розробки навчального курсу «Міжнародно-правові стандарти прав людини у сфері кримінальної юстиції та пенітенціарної системи».

     Виконувала обов'язки експерта-дослідника у міжнародному проекті американського університету (Вашингтон, США) «Центри з вивчення транснаціональної злочинності та корупції (TraCCC 2003-2005 рр.

     Брала участь у понад 40 наукових семінарах та конференціях, серед яких: Міжнародний семінар з питань практичного застосування європейських конвенцій у сфері кримінального права, організований Радою Європи (Київ,  1998); Міжнародний колоквіум «Реформування системи кримінального судочинства у частині захисту прав людини у країнах Центральної та Східної Європи» (Великобританія, Ноттінгем, 2000); Міжнародна конференція з програми регіональних партнерських зв’язків REAP – Conference Proceedings: The Role of Higher Education in the Development of Democracy and an Open Society (Київ, 1999); Міжнародна науково-практична конференція «Римський Статут Міжнародного кримінального суду: імплементація на національному рівні» (Київ, 2004);  Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми кримінального права, процесу та криміналістики» (МГУ, 2009); Міжнародний науково-практичний симпозіум «Від Нюрнбергу до Рима: міжнародне правосуддя після Великої Перемоги» (Одеса, 2010); Науково-практичний семінар «Міжнародне право в епоху глобалізації: виклики сучасності» (Одеса, 2010); Міжнародна конференція «Міжнародне право після 11 вересня 2001 року» (Одеса, 2004); Всеукраїнська науково-практична конференція  «Проблеми сучасної політики та шляхи її здійснення» (Одеса, 1993) та ін.


     Нагороди:  Почесна грамота за наукові досягнення Південного наукового центру Національної академії наук України,  Міністерства освіти і науки України та Ради ректорів вищих навчальних закладів Одеського регіону  (2009 р.). Знак «Відмінник освіти України» (2009 р.). Почесна відзнака за наукові досягнення Голови Одеської обласної державної адміністрації  (2007 р.).

СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ЗЕЛІНСЬКОЇ Н.А.